Høringssvar vedrørende cirkulære om obligatorisk uddannelseskrav for kirkefunktionærer.

Danmarks Kordegneforening har, fra Kirkeministeriet, modtaget ovenstående cirkulære til høring. Udkast til cirkulære og foreningens høringssvar kan du læse her.


Landskursus 2015

Der er åbnet op for tilmelding til dette års landskursus, der afholdes i Nyborg 4.-7. maj.

Hvis du endnu ikke har set det fulde program kan du læse det her.