Kursus i Årsafslutning i regnskab

Du kan stadig nå at tilmelde dig Regnskabskursus i årsafslutning i uge 5 og 6 i 2015.

Tilmelding kan ske på www.kordegn.net/tilmelding

Spred gerne budskabet til kasserer eller andre, som måtte have interesse i at deltage.

Er du i tvivl om noget, så kontakt sekretariatet på tlf. 75 84 11 19 eller mail dk@kordegn.dk
Krista Grane Larsen

 

 

Civilregistrering i Københavns Kommune

 

I de seneste dage har der i både radio, tv og avis været omtalt, at Borgerrepræsentationen i København i torsdags skulle stemme om et forslag om at borgerne frit skulle kunne vælge civilregistrering hos Borgerservice eller Folkekirken.

Inden behandlingen torsdag kontaktede jeg borgmester for Kultur og Fritid Carl Christian Ebbesen, som i morgenens radioavis forsvarede den nuværende ordning med civilregistrering i Folkekirken. Jeg gjorde ham bl.a. opmærksom på, at udlændinge ikke har problemer med at henvende sig i Folkekirken og at langt de fleste sager i dag startes op i løbet 1 -2 hverdage og bliver løst på max. 4 hverdage. I forslaget fra de Radikale Venstres Tommy Petersen omtales et mindre kursus for alle ansatte. En flytning af dele af opgaven vil betyde betydelige udgifter for forvaltningen til uddannelse af alle medarbejdere i Borgerservice.

Jeg var selv til stede til mødet i Borgerrepræsentationen som tilhører i torsdags. Der var ikke meget debat under dette punkt og i stedet for at undersøge sagen nærmere i relevant udvalg, som mange andre dagsordenspunkter endte ud med, blev der efter en kort drøftelse stemt med et stort flertal for en kontakt til Kirkeministeriet, om at kommunen ønsker at Københavns borgere selv kan vælge, hvor de vil henvende sig for civilregistrering.

For mig er det fuldstændig utænkeligt, at Københavns Kommune får tilladelse til dette af Kirkeministeriet. I fald dette dog skulle ske, vil vi kræve, at kommunens sagsbehandlere som minimum uddannes på samme høje niveau som landets kordegne, så borgeren betjenes bedst muligt, hvad enten de henvender sig det ene eller det andet sted for hjælp med civilregistrering.

Jeg vil her love, at Danmarks Kordegneforening følger sagen nøje.

Torben Bækgaard-Salling
Formand