Stillingsopslag

Vi ser flere stillinger, der bliver opslået mere eller mindre mangelfulde.

Som kordegne både kan og skal vi vejlede vores eget menighedsråd så godt som muligt. 

Kirkeministeriet har skrevet et cirkulære om stillingsopslag. Cirkulæret kan du se herunder. Fremover kan du finde det under fanebladet stillinger på vores hjemmeside. 

Torben Bækgaard-Salling

Cirkulære om stillingsopslag