Redaktionelt stof sendes til redaktøren eller til Sekretariatet senest den 10. i måneden inden udgivelsen - som er den 1. i alle måneder (dog ikke januar og juli, hvor der ikke udkommer noget blad) 

Ansvarshavende redaktører

Pernille Grønbech, Alex Harttung, Jennie Schlüter

c/o Danmarks Kordegneforening
Worsaaesgade 10, st

7100 Vejle

Tlf: 7584 1119

 

 

 

 

Ansvarlig for Stillingsopslag / annoncer

Sekretariatet, Krista Larsen

Worsaaesgade 10, st.

7100 Vejle

 

Mail: dk@kordegn.dk

 
   

Tryk

WERK´s Grafiske Hus A/S

Bjødstruvej 2-4

8270 Højbjerg

Tlf.: 8627 5499