Generalforsamling i Fynskredsen: Torsdag d. 17. marts kl. 15.00- ca. 17.00 i Næsby Kirkes lokaler. Kære Fynske Kordegne. Hermed indkaldes til generalforsamling i Kordegnenes Fynskreds tirsdag den 17. marts kl. 15.00 – ca. 17.00 i Næsby Kirkes lokaler. Vi lægger ud med et lækkert kagebord og har planlagt et lille fagligt indlæg til jer, hvorefter vi går over til at afholde generalforsamling. Vi kommer til at mangle mindst et medlem i bestyrelsen, da Jane har valgt at stoppe. Vi håber at nogle af jer har lyst til at stille op. Kredsbestyrelsen holder møde 4-5 gange årligt, vi mødes enten hos os selv privat eller på arbejdspladsen. Det er nogle hyggelige møder, hvor vi planlægger kredsens aktiviteter. Formålet med kredsen er at styrke og udbygge sammenholdet mellem kredsens medlemmer samt at afholde møder og kurser af faglig og uddannelsesmæssig karakter. Så det bliver dét man som bestyrelsesmedlem skal arbejde med og for. Forslag, som ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Dagsorden udsendes senest en uge før mødet. Tilmelding til Jane, jabc@km.dk, senest fredag d. 13. marts. Med venlig hilsen Jane Bach Crewe Formand for Fynskredsens kordegne