Foreningen har 720 medlemmer. Vi varetager medlemmernes faglige, tjenstlige og økonomiske interesser.

Vi varetager også medlemmernes forhandlingsret i overensstemmelse med overenskomsten mellem CO10 og Kirkeministeriet (tidligere Ministeriet for Ligestilling og Kirke).

Danmarks Kordegneforening indgår bindende aftaler på medlemmernes vegne.

Danmarks Kordegneforening udgiver medlemsbladet Kordegnenes Blad, der udkommer 4 gange om året.