Varsling om kredsgeneralforsamling 2020 kan læses her:
Varsling

 

Årsberetning og referat fra kredsgeneralforsamlingen 2019 kan læses her:

Beretning

Referat 2019

 

Årsberetning og referat fra kredsgeneralforsamlingen 2018 kan læses her:
Beretning

Referat 2018

Årsberetning og referat fra kredsgeneralforsamlingen 2017 kan læses her:
Referat 2017

Beretning 2017


Årsberetning og referatet fra kredsgeneralforsamlingen 2016 kan læses her:

Referat 2016.

Beretning 2016.

Årsberetning og referatet fra kredsgeneralforsamlingen 2015 kan læses her:

Referat 2015.
Bestyrelsens beretning 2015.