Bestyrelsen konstituerede sig på et møde d. 3. juni 2019

 

Formand: Henrik Kristoffersen

Den øvrige konstituering kan ses her