Kontingentsatser pr. 1. januar 2018

Gruppe 1: Ansat 30 timer og derover 1.200 kr. pr. kvartal

Gruppe 2: Ansat 22 – 29 timer om ugen 975 kr. pr. kvartal

Gruppe 3: Ansat 8 – 21 timer om ugen 750 kr. pr. kvartal

Gruppe 4: Ansat under 8 timer om ugen eller pensionist 175 kr. pr. kvartal