Danmarks Kordegneforening udgiver medlemsbladet Kordegnenes Blad, der udkommer 4 gange om året.

Det nyeste nummer af Kordegnenes Blad kan du læse her

Modtag bladet:

Abonnement 200 kr. pr. år

Henvendelse til Sekretariatet på: dk@kordegn.dk

Bladet fra maj 2020 kan du læse her.

Oplag:  910 eksemplarer

ISSN: 0902-994X