Danmarks Kordegneforening udgiver medlemsbladet Kordegnenes Blad, der udkommer 4 gange om året.

 

Oplag:  910 eksemplarer

ISSN: 0902-994X

 

Modtag bladet:

Abonnement 200 kr. pr. år

Henvendelse til Sekretariatet på: dk@kordegn.dk

Tidligere blade kan ses her