Bestyrelsen har nedsat et lønudvalg. Lønudvalget har til opgave at gennemse ansættelsesbeviser fra menighedsrådene samt lønforhandling i forbindelse med nyansættelser.

Lønudvalget består af:

Fra bestyrelsen:
Jennie Schlüter: jts@kordegn.dk Formand
Henrik Højen: heh@kordegn.dk
Henrik Kristoffersen: hekr@kordegn.dk
 

Andre medlemmer:
Bettina Ulstrup: ulstrup@kordegn.dk 
Richard Ammitzbøl ram@kordegn.dk
Susanne Rewitz: sure@kordegn.dk