I foreningens bestyrelsen er nedsat en række interne udvalg. Referater fra disse møder vil man kunne finde her efterhånden som møderne bliver afholdt.

Kordegneforeningen er også repræsenteret i en række eksterne udvalg. Referater fra afholdte møder vil ligeledes være tilgængelige vi via vores hjemmeside eller på DAP via menupunktet Vidensdeling