Slides fra Workshops 6.maj 2015.

DAP:
Forslag til beslutningsprotokol
Arkivering af menighedsrådenes filer
Sekretærfunktionen

Uformel ledelse:
Fremtidens kordegn
Den gode leder
 

Fysisk arbejdsmiljø og naturfitness
Slides med øvelser

Personregistrering
Slides