Formand:

    Fritz Knüppel Hans Tausens kirke, Islands Brygges sogn 3257 4196 / 2814 8568 fkn@km.dk
Næstformand:     Gerd  Lottenburger Viktor Solvang Sogn

3259 9162

glv@km.dk
Kasserer:            
Regnskabsfører:     Torben
Gamst Jensen
Husumvold sogn 3860 9040  tgj@km.dk
Bestyrelsesmedlem            
Bestyrelsesmedlem     Sandra
Skov Burrett
Kastrup sogn 3250 0972 smsb@km.dk
1. suppleant    

Jette Wainø Topsøe-Jensen

Frederiksberg sogn 3321 3937 jwtj@km.dk
 2. suppleant     Gösta Thygesen Aalholm Sogn 3616 0885 gth@km.dk 
             
             

Obs.: Ny bestyrelse er valgt på kredsens generalforsamling den 4. marts 2020, se referat. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde.


Københavnskredsens kontonummer 

Reg.nr.: 2114

Konto nr.: 0724 728 367


Københavnskredsens vedtægter

Vedtægter for Københavnskredsen