Danmarks Kordegneforening er en forhandlingsberrettiget organisation.

I henhold til overenskomsten skal der ved alle ansættelser forhandles løn mellem foreningen og det pågældende menighedsråd - hvis stillingen er omfattet. 

Procedure ved nyansættelse Klik her

I henhold til gældende overenskomst er der mulighed for at søge lønregulering én gang om året.

Det er Danmarks Kordegneforening, der på vegne af den enkelte kordegn forhandler med menighedsrådet.
Foreningen har udarbejdet et ansøgningskema, som sendes ind til sekretariatet inden 1. august.
Forhandlingen med det pågældende menighedsrådet forløber i perioden 15. september til 15. november.

Procedure ved den årlige lønforhandling. Klik her

Lønforhandlingsskema i Word     Lønforhandlingsskema i PDF