Formand: Birgit Beck Jensen Flintholm Kirke Frederiksberg 3871 2240 bbej@km.dk
Næstformand: Tine Brøcher Sct. Mariæ Kirke Helsingør 4921 1774 tibr@km.dk
Kasserer: Ea Sørensen Det fælles Kirke- og Regnskabskontor Hillerød 7023 0393  
Sekretær: Søren Munkholm Vestervang Kirke Helsingør 4921 0684 smu@km.dk
  Sanna Askirk Lynge-Uggeløse Sogne Lynge 4818 8556 suas@km.dk

 

1. suppleant: Tine Sejersen

2. suppleant: Rose Marie Lade

 

2019.07.01: Dagsorden
2019.07.01: Referat

2019.05.02: Dagsorden
2019.05.02: Referat

2019.03.28: Dagsorden for konstituering af kredsbestyrelsen: klik - HER
2019.03.28: Referat af konstituering: klik - HER

2019.02.04: Dagsorden: klik - HER
2019.02.04: Referat: klik - HER

2018.11.08: Dagsorden: klik - HER
2018.11.08: Referat: klik - HER

2018.04.05: Dagsorden: klik - HER
2018.04.05: Referat: klik - HER

2018.03.14: Referat af konstituerende møde: klik - HER