Der er næsten lige så mange måder at sammensætte en kordegnestilling som der er stillinger. Derfor kan det være svært at sætte et timetal på en stilling.

Der er derfor udarbejdet et beregningsskema der kan give en indikation af hvor stor en stilling er. Du kan altid kontakte din tillidsrepræsentant hvis du har behov for at få størrelsen af din stilling vurderet.

Beregningsskema

Vejledning til beregningsskema

Kerneopgaver i kordegnestillingen