Den 4. september 2019 blev Kompetencefonden, som vi kender den erstattet af "Den statslige Kompetencefond". 

Mange ting er anderledes, men hvad der kan søges støtte til er ikke ændret. Der kan fortsat søges støtte til:

Uddannelses- og kursusgebyr (ekskl. moms)
Materialer
Transport og ophold

Nyt:

  • Der skal fremover søges via hjemmesiden: kompetenceudvikling.dk/den-statslige-kompetencefond
  • Det er ikke længere et krav at aftale om uddannelse foregår ved den årlige MUS-samtale. Det er nu nok, at der har været en dialog mellem den ansatte og kontaktpersonen.
  • Der er ikke længere ansøgningsfrist for, hvornår ansøgninger sendes ind. Indkomne ansøgninger behandles løbende.
  • Der kan max. søges om støtte for 25.000 kr. pr. ansøger pr. år.
  • Det kursus eller den uddannelse man søger støtte til må max. ligge 9 måneder frem.
  • Det er ikke længere repræsentanter fra de enkelte organisationer, der sagsbehandler og bevilger støtte. I stedet er det nu medarbejder på Kompetancesekretariatet der - ud fra såkaldte positivlister - sagsbehandler og bevilger.

Hvis du vil læse mere kan du gå ind på hjemmesiden: kompetenceudvikling.dk/den-statslige-kompetencefond