Ny Lederuddannelse for personaleledere i Folkekirken 

Den længe ventede uddannelse for ledere i folkekirken, som Landsforeningen af Menighedsråd har udviklet i samarbejde med Danmarks Kordegneforening, er nu klar og åben for tilmelding.

Folkekirkens helt særlige organisationsdiagram giver mange nyansatte ledere nogle udfordringer, man ikke lige har mødt før, og hvor de bedste løsninger ikke nødvendigvis kan kopieres én til én fra andre brancher. Derfor er denne nye uddannelse skræddersyet til folkekirkens personaleledere og udviklet med direkte afsæt i nuværende lederes konkrete erfaringer.

Uddannelsen er opdelt i 7 moduler og giver indgående viden omkring tre hovedfelter:

  • Leder i folkekirken
  • Personalejura i folkekirken
  • Ledelse af folkekirkens medarbejdere

Målet er at give personaleledere i folkekirken overblik over opgaver og konkrete redskaber, der kan bruges direkte i den daglige ledelse.

Se hele uddannelsesbeskrivelsen med pris og tilmeldingsvejledning her