Lederuddannelse for personaleledere i Folkekirken 

Danmarks Kordegneforening har i samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd udviklet en lederuddannelse rettet mod personaleledere i folkekirken.

Folkekirkens helt særlige organisationsdiagram giver mange nyansatte ledere nogle udfordringer, man ikke lige har mødt før, og hvor de bedste løsninger ikke nødvendigvis kan kopieres én til én fra andre brancher. Derfor er denne nye uddannelse skræddersyet til folkekirkens personaleledere og udviklet med direkte afsæt i nuværende lederes konkrete erfaringer.

Uddannelsen er opdelt i 7 moduler og giver indgående viden omkring tre hovedfelter:

  • Leder i folkekirken
  • Personalejura i folkekirken
  • Ledelse af folkekirkens medarbejdere

Målet er at give personaleledere i folkekirken overblik over opgaver og konkrete redskaber, der kan bruges direkte i den daglige ledelse.

Uddannelsen blev udbudt og gennemført første gang i efteråret 2019. På nuværende tidspunkte er der ikke fundet en ny dato.