En af arbejdsopgaverne for kordegneforeningens Uddannelsesudvalg er at arrangerer de årlige ajourføringskuuser i årsregnskabsafslutning.

Her har den enkelte regnskabsfører mulighed for at få genopfrisket reglerne/arbejdsgangene omkring netop årsafslutning.

Som noget nyt inviteres også valgte kasserer med.

Kurserne afholdes i ugerne 5 og 6 - geografisk fordelt over hele landet.

Der åbnes op for tilmeldingen primo november måned.