Tirsdag den 12. maj afholder Kirkeministeriet - som en del af Kordegneforeningens landskursus - ajourføringskursus for kordegne.

I lighed med tidligere år afholdes kurset på Nyborg Strand.

Kirkeministeriet har i samrabejde med landskursusudvalget lagt et program, der tagegr udgangspunkt i aktuelle emner. Det endelige program bliver fastlagt tæt på kursets start, men vil, som det ser ud nu have fokus på:

  • Nye selvbetjeningsløsninger til personregistrering på borger.dk
  • Reviderede retsregler vedrørende personregistrering
  • Nyt program til registrering af sognebåndsløsere
  • Et stærkere og mere søgevenligt P-supportforum
  • Nyt om EU-forordninger vedr. personregistrering
  • Konfirmandsystemet - tilmelding og kommunikation
  • Digitaliseringsstrategi 2020-2025 for folkekirken og Kirkeministeriet
  • Menighedsrådsvalg 2020