v/Lin Adrian

Er du italiener eller finne - hvordan håndterer du konflikter?

Når vi kommer i konflikt på arbejdet, har vi forskellige måder at håndtere situationen på. Nogle lukker sig inde i sig selv og tænker sig godt om, før de siger noget, mens andre er mere udadvendte og umiddelbare. På denne workshop undersøger vi først, hvordan du har tendens til at handle. Derefter ser vi på, hvad der - afhængig af situationen - er mest hensigtsmæssig at gøre. Workshoppen er deltagerinvolverende med en blanding af oplæg og refleksion, filmklip og undersøgelser.

I løbet af workshoppen skulle du gerne blive klogere på dig selv og få inspiration til, hvordan det er med hensigtsmæssigt at agere i en given konfliktsituation.

Workshoppen ledes af Lin Adrian, København Universitet. Lin Adrian er ekspert i mægling og konflikthåndtering. Hun underviser, forsker og er selv en aktiv mægler i konflikter. Hun er forfatter til en række artikler og bøger, bl.a. "Håndbogn i mægling".