v/Lisa Junge - Udviklingskonsulent hos Landsforeningen af menighedsråd

Kordegne med ledelsesopgaver
Hvordan kan man udfylde en lederolle?

Hvornår skal en leder passe på at EGEN stilling ikke kommer i problemer, og hvad kan jeg selv gøre for ikke at komme i problemer? Noget om samspillet, relation og dialog med medarbejdere, menighedsråd og præster. Hvordan får vi forventningsafstemt, uanset hvilken titel og hvilke kompetencer den enkelte kordgn/medarbejder har.