v/Jacob Ølgaard-Nicolajsen, Kirkeministeriet. 

Jacob Ølgaard-Nicolajsen vil på denne workshop give et helikopterperspektiv og behandle aktuelle emner om folkekirkens økonomi.

Jacob er chefkonsulent i Kirkeministeriets økonomiafdeling og sidder med opgaver indenfor økonomistyring, budget, regnskab, regelfastsættelse i forhold til folkekirkens lokale kassers økonomiske forvaltning, økonomiske analyser, konsekvensanalyser, projektledelse, projektarbejde samt politisk rådgivning. Desuden understøtter han kollegaers arbejde med finanslov, forsikringsordning og økonomistyring i Kirkeministeriet.