Mandag

Biskop Marianne Christiansen, Haderslev Stift

Biskop Marianne Christiansen har sagt ja til at stå for årets første oplæg på Kordegneforeningens Landskursus, og ser man på hendes brede virke og erfaring, er  meget at se frem til, hvis man vil have et vidende blik på, hvad der rører sig indenfor Folkekirken.

Foruden sit virke som biskop i Haderselv Stift, har Marianne Christiansen senest turneret rundi landet med "Søstrene Bisp", der kan ses på dk4, hvor hun og Fyens biskop Tine Lindhardt, taler med en række mennesker om tro, tvivl og Gud.

Bag sig har Marianne Christiansen et omfattende forfatterskab, foruden ansættelser som sognepræst og underviser på højskole og pastoralseminarium.


Helle Hein: Primadonnaer på arbejdspladsen

Hvordan skaber man en arbejdsplads med plads til forskellighed og begejstring?

Med udgangspunkt i arketypemodellen beskrives fire typer af medarbejdere, som kan genfindes på enhver arbejdsplads. Nogle går på arbejde for at gøre en forskel i en højere sags tjeneste. Andre går på arbejde for at gøre karriere. Atter andre er nørder og ønsker mest af alt fred til at fordybe sig. Der er også dem, der ønsker klare retningslinjer og et klart skel mellem arbejde og arbejdsliv. Og endelig er der dem, der går på arbejde for at lave mindst muligt og få mest muligt for det. De fire arketyper kan sameksistere i fred og frodragelighed, men forskellighederne i motivationsprofil, drivkræfter og behov betyder, at man indimellem kommer til at stille sig til dommer over kollegaernes forhold til arbejdet. Det kan resultere i irritation, konflikter og misforståelser, men frem for alt resulterer det i en dårligere opgaveløsning. For de fire arketyper har hver deres centrale rolle i den samlede opgaveløsning. Men hvordan kan man som medarbejder tage medansvar for at skabe en arbejdsplads, hvor der er plads til alle, og hvor man ikke uforsvarende kommer til at stille sig hindrende i vejen for sine kollegaers kick?

Helle Hein er Cand.merc., ph.d. og selvstædig forsker, foredragsholder, konsulent og forfatter til bøgerne "Motivation", "Primadonneledelse" og "Når talent forpligter".


Ulrik Lynge: Motivation på formel.

I en organisation som Folkekirken, med den toledede fjernledelse, er selvledelse uomgængeligt.

Med selvledelse og frihed til selv at styre sin arbejdsdag, følger også, at man selv må finde motivationen i hverdagen.

Ulrik Lynge giver med sit foredrag landskursets deltagere et boost, så vi bliver i stand til at skabe en hverdag, hvor vi oplever fremdrift og fornyet energi.

Ingen mennesker er selvforsynede med daglig motivation. Vores indre drivkraft, energi og motivation har behov for at blive hjulpet ind i mellem således, at vi bliver i stand til at levere det bedste vi kan i hverdagen. Motivationen er sammensat af forsekllige elementer - og hver af disse elemneter skal have et jævnligt "servicetjek".

Efter en erhvervskarriere, der blandt andet er blevet brugt som uddannelses- og udviklingschef hos AstraZeneca og som chefkonsulent i diverse konsulenthuse, har Ulrik Lynge i de sidste 15 år drevet en succesfuld selvstændig virksomhed, hvor han har inspireret over 20.000 mennesker i hele Danmark og Europa.


Torsdag

Peter Mygind: Den ægte arbejdsglæde

Peter Mygind er kendt som en dygtig dansk skuespiller, tv-vært, musiker og entertainer, men har de seneste år også etableret sogn som foredragholder.

Hans foredrag spænder over et så tungt emne som håndtering af mobning, til kunsten at finde den ægte arbejdglæde.

Vi kan se frem til et indlevende og humoristisk foredrag, som både giver os "værktøjer" til at håndtere hverdagen på kontoret og som rammer lige der, hvor hjertet slår.