ERFAGRUPPE I PERSONREGISTRERING.

Mandag den 4. marts. kl. 14,30 - 16,30 i Aalholm kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby.

Pris 25 kr. Tilmelding ikke nødvendig.

GENERALFORSAMLING.

Mandag den 4. marts kl. 16,30 i Aalholm kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby. 

DAGSORDEN.

1.    Valg af referent og stemmetællere.

2.    Valg af dirigent.

3.    Godkendelse af dagsorden.

4.    Kredsformandens beretning.

5.    Godkendelse af det reviderede regnskab.                                                                                                                         - Det reviderede regnskab udsendes inden generalforsamlingen

6.    Fastlæggelse af kontingent for tilknyttede medlemmer iht, vedtægternes § 4 stk. 2.

  1. Valg af kandidater og suppleanter til kredsbestyrelsen..

                      7.1. Valg af formand – Fritz Knüppel (villig til genvalg)

                7.2. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – Sandra Burrett og Gerd Lottenburger Viktor   

                      (villige til genvalg) og mindst 2 suppleanter.

8.    Valg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant.

9.    Behandling af indkomne forslag fra kredsens medlemmer.                                                                                       Der er ikke indkommet forslag

10.  Opstilling af kandidat(er) til landsbestyrelsen

11. Eventuelt.