Erfa-gruppen for Personregistrering

Inden kredsgeneralforsamlingen er der møde i erfa-gruppen for personregistrering

onsdag den 4. marts 2020 kl. 14.30 - 16.20

i Frederiksberg kirkes menighedshus, Pile Allé 3, st., 2000 Frederiksberg. Pris: kr. 25. Tilmelding ikke nødvendig.


 

Kredsgeneralforsamling 2020

Der afholdes ordinær generalforsamling i Kordegneforeningens Københavnskreds

onsdag den 4. marts 2020 kl. 16.30

i Frederiksberg Kirkes menighedshus, Pile Allé 3, st., 2000 Frederiksberg. Der vil efter generalforsamlingen blive serveret et let måltid mad.
 

Endelig dagsorden

 1. Valg af referent og stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Kredsformandens beretning
 5. Godkendelse af det reviderede regnskab.
 6. Fastlæggelse af kontingent for tilknyttede medlemmer i h.t. vedtægternes § 4 stk. 2
 7. Forslag til vedtægtsændring.
  Fra Svend Ulstrup, Frederiksberg Kirke er indkommet nedenstående forslag:
  Der ønskes følgende tilføjelse til vedtægternes par. 5, stk. 1:
  "Ethvert medlem af kredsbestyrelsen skal være fastansat kordegn i et af kredsens sogne. Ophører bestyrelesmedlemmets ansættelsesforhold under valgperioden, kan medlemmet sidde valgperioden ud".
 8. Valg af kandidater og suppleanter til kredsbestyrelsen
  7.1 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
  På valg er Rie Schultz og Eva Geert-Jørgensen
  og mindst 2 suppleanter
 9. Valg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant
 10. Behandling af indkomne forslag fra kredsens medlemmer
 11. Opstilling af kandidat(er) til landsbestyrelsen
 12. Eventuelt

 

Ajourføringskursus i personregistrering

Bestyrelsen i Københavnskredsen har drøftet arrangementer og kurser for 2020.

I efteråret udbydes et ajourføringskursus i personregistrering ved Kirkeministeriets personsupport, kombineret med en rundvisning på Kirkeministeriets IT-kontor. Arrangementet finder sted

onsdag 28. oktober 2020 kl. 14.45

De nærmere detaljer om kurset og rundvisningen samt om tilmelding udsendes snarest. Skriv gerne allerede nu arrangementet ind i din kalender!