Kom til TR-valg den 23. oktober kl. 16.30

i Haslev Kirkehus

Kirkepladsen 8A

4690 Haslev

Så er vi nået til det tidspunkt, hvor der skal afholdes TR-valg. Det er ved denne lejlighed, vi ved vores fremmøde kan være med til at bakke op om vore tillidsrepræsentanter. De bruger tid på os, nu er det vores tur til at bruge lidt tid på dem!

Vi er så heldige, at vore tre nuværende og kompetente tillidsrepræsentanter genopstiller. Disse er:

Helle Huysdens Poulsen, Sakskøbing Kirke

Susanne Rewitz, Roskilde Domkirke

Karina Olsen, Nykøbing Falster Sogn

Vi har imidlertid ret til fem tillidsrepræsentanter, så går der nogen rundt og tænker, at det lyder interessant, så henvend jer endelig til mig. Rent geografisk ville det være rart med en repræsentant mere i Roskilde Stifts område, men det skal endelig ikke holde nogen tilbage. Man kan opstille kandidater frem til den 30. september.

Dagsordenen vil være:

 

1. Mødelederen konstaterer lovligheden af mødet og kandidaternes opstilling

2. Valg af to stemmetællere

3. Gennemgang af tillidsrepræsentantordningen

4. Stemmeafgivning

5. Opgørelse af valget og meddelelse af resultatet.

6. Eventuelt

 

Mange hilsner på bestyrelsens vegne

Bente Frederiksen