Pr. 1 november 2014 trådte cirkulære om opslag af stillinger for kirkefunktionærer i folkekirken i kraft.

I cirkulæret bliver det fastslået hvornår en stilling skal slås op, hvor der skal adviseres og hvad et stillingsopslag som minimum skal indeholde.

Læs cirkulæret i sin fulde længde ved at trykke på linket under "Opslag af fast kordegnestilling".
Der sendes nyhedsbrev ud om stillingsopslag som lægges på www.kordegn.dk og facebook.

Hvis man ønsker at få et stillingsopslag lagt på foreningens hjemmeside sendes tekst til foreningens sekretariat på dk@kordegn.dk. Her læses den igennem for at sikre, at indholdet lever op til ovenstående cirkulære.  

Prisen for at få et stillingsopslag er 4.000 kr. inkl moms.
Hvis menighedsrådet ønsker at få tekst læst igennem - uden opslag er prisen 2.000 kr. inkl. moms.

Det er også muligt at få et stillingsopslag som løst tilknyttet tilkaldevikar. Ved løst tilknyttet tilkaldevikar forstås en vikar uden faste ugentlige timer, som tilkaldes ved sygdom, ferie og fridage, og som derudover ikke overskrider betingelserne for en kontrakt ifølge overenskomsten. Prisen for et sådan opslag er 1.000 kr. inkl. moms. Der er udarbejdet en skabelon menighedsrådet kan udfylde og indsende til sekretariatet - klik på link ud for "Opslag af vikarstilling"


Opslag af fast kordegnestilling Læs her                             Opslag af vikarstilling Læs her

 

 

Nørrelandskirken, Holstebro Kommune

Ansøgningsfrist 15. august 2020 kl. 12.00              Læs her

 

Fredens-Nazaret Sogn, Københavns Kommune

(Genopslag)

Ansøgningsfrist 9. august 2020 kl. 12.00                  Læs her

 

Mariendal Kirke, Frederiksberg Kommune

Ansøgningsfrist  15. august 2020                                Læs her

 

Bangsbostrand Kirke, Frederikshavn Kommune

Ansøgningsfrist 20. august 2020                               Læs her

 

Gug & Sønder Tranders Kirker, Aalborg Kommune

Ansøgningsfrist 21. august 2020                                Læs her