16/1 2020 er der udsendt invitation til dette års generalforsamling på mail.

Til medlemmerne:

Danmarks Kordegneforening, Midtjysk Kreds afholder ordinær generalforsamling mandag d. 2. marts 2020 kl. 14.30 på Scandic Aarhus Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus (Der er kaffe/eftermiddagsforplejning fra kl. 14.00)

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være kredsformanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen (mail: lokr@km.dk).

 

Kandidater til kredsbestyrelsen må gerne meddeles til kredsformanden, men opstilles på generalforsamlingen. Der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer og mindst én suppleant. På valg er Dorte Haubro og Peter Mathiasen.

Med venlig hilsen

Lone Kristensen
formand, Midtjysk Kreds
 
Efter generalforsamlingen afholdes medlemsmøde om Pension. Claus Jens Hansen fra PFA Pension vil gøre os klogere på de muligheder vi har i vores pensionsordning

Spisning kl. 18.30. I forbindelse med tilmeldingen vil vi gerne bede om en tilkendegivelse af, om man ønsker at spise med.

Pris: gratis – alle medlemmer er velkomne.
Tilmeld dig senest d. 23. februar på dette link
 

Referat fra generalforsamling 2019

Referat fra generalforsamling 2018 & formandens beretning 2018

Referat fra generalforsamling 2017 & formandens beretning 2017

Referat fra generalforsamling 2016 & formandens beretning 2016

Referat fra generalforsamling 2015