20/1 2019 er der udsendt invitation til dette års generalforsamling på mail.

Til medlemmerne:

Danmarks Kordegneforening, Midtjysk Kreds afholder ordinær generalforsamling mandag d. 4. marts 2019 kl. 14.30 på Scandic Aarhus Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus (Der er kaffe/eftermiddagsforplejning fra kl. 14.00)

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være kredsformanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen (mail: lokr@km.dk).

 

Kandidater til kredsbestyrelsen må gerne meddeles til kredsformanden, men opstilles på generalforsamlingen. Der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer og mindst én suppleant. På valg er Mette Holmelund og Lone Kristensen

Med venlig hilsen

Lone Kristensen
formand, Midtjysk Kreds
 
Efter generalforsamlingen afholdes medlemsmøde med temaet Etik og ytringsfrihed. Maj Thorsen vil gøre os klogere på de dilemmaer, man kan blive fanget i – som menneske og som offentligt ansat. Anja er socialrådgiver og har selv gjort sig alle overvejelserne, inden hun for nogle år siden erkendte, hvem hun skyldte sin loyalitet til, og følgelig valgte at gå til pressen med oplysninger om forholdene på sin daværende arbejdsplads. I dag er hun privat socialrådgiver, foredragsholder og gæsteforelæser på velfærdsuddannelser. www.majthorsen.dk  

Spisning kl. 18.30. I forbindelse med tilmeldingen vil vi gerne bede om en tilkendegivelse af, om man ønsker at spise med.

Pris: gratis – alle medlemmer er velkomne. Tilmelding på dette link: https://forms.churchdesk.com/f/HkgF1QfXN senest 1. marts 2019
 

Referat fra generalforsamling 2019

Referat fra generalforsamling 2018 & formandens beretning 2018

Referat fra generalforsamling 2017 & formandens beretning 2017

Referat fra generalforsamling 2016 & formandens beretning 2016

Referat fra generalforsamling 2015