Lidt af hvert fra bestyrelsens skrivebord


Mentorordning

Danmarks Kordegneforening har pr. 1. januar 2016 iværksat en mentorordning i personregistrering og regnskab.

Ordningen giver dig mulighed for at få et godt råd fra en ”lokal” kordegn. Mentoren kan hjælpe gennem rådgivning, vejledning, sparring og egne erfaringer. Det er også muligt, at lave en aftale om, at mentoren kommer ud til dig på din arbejdsplads.

I Nordjysk Kreds er følgende valgt til mentorer:

Mentor i personregistrering: Anne Klarskov, Skagen, tlf. 98 44 26 44, mail: akl@km.dk                                      

Mentor i regnskab: Anders Horsholt Pedersen, Brønderslev, tlf. 98 82 07 13, mail: anhp@km.dk

Benyt jer af denne mulighed for at søge hjælp og råd. Og giv gerne rådet videre til andre kordegne.

ERFA-grupper

De ERFA-grupper i Nordjysk kreds, som Kredsbestyrelsen har kenskab til, fremgår nu af hjemmesiden. Du kan se dem ved at følge dette link: http://kordegn.dk/page/698/erfa-grupper

Har du kendskab til andre ERFA-grupper, der bør tilføjes listen, hører vi gerne fra dig – kontakt vores webmaster Birgitte (biol@km.dk).

Kredsbestyrelsen opfordrer til, at alle nyansatte tilbydes plads i den lokale ERFA-gruppe. Bestyrelsen vil derfor orientere kontaktpersonen for den enkelte ERFA-gruppe om den nye kollega.

Gaver og opmærksomheder

Nordjysk kreds har en ”gavevedtægt” og kan i henhold til den sende en hilsen ifm. jubilæum, afskedsreception, langtidssygdom, dødsfald og nyansættelse. Kredsbestyrelsen gør sit yderste for at holde øje med de nævnte begivenheder og sende hilsner. Kredsbestyrelsen vil imidlertid gerne opfordre dig til at hjælpe med opgaven – giv os et praj, hvis du har kendskab til en kollega, der skal have en hilsen!

Nyhedsbreve fra Danmarks Kordegneforening

Bestyrelsen for Danmarks Kordegneforening fremsender jævnligt nyhedsbreve via hjemmesiden.

Her kan du følge med i relevante emner, som du kan have gavn og glæde af i dit daglige kordegnearbejde.

Tilmeld dig Nyhedsbrevet på forsiden af Kordegneforeningens hjemmeside: www.kordegn.dk