Ønsker du at få en annonce med i Kordegnenes Blad sendes materialet til Foreningens Sekretariat senest 1 måned inden udgivelsen. 

Kordegnenes Blad udgives i følgende måneder:
Februar - Maj - September - November