Pr. 1 november 2014 trådte cirkulære om opslag af stillinger for kirkefunktionærer i folkekirken i kraft.

I cirkulæret bliver det fastslået hvornår en stilling skal slås op, hvor der skal adviseres og hvad et stillingsopslag som minimum skal indeholde.

Læs cirkulæret i sin fulde længde her.

Pris:
Prisen for at få et stillingsopslag lagt på foreningens hjemmeside er 4.000 kr. inkl moms.