Københavns Nordvest kreds

 

 

 

    

GENERALFORSAMLING

 

Kredsgeneralforsamlingen afholdes

ONSDAG d. 4. marts 2020, kl. 17.00

i Lundtofte Sognegård, Lundtofte Kirkevej 3, 2800 Kgs. Lyngby

 

 

 

 

 

 

 

 

Københavns Nordvest kreds

 

 

 

GENERALFORSAMLING

 

Kære kredsmedlemmer

I henhold til kredsvedtægternes § 6 stk. 3 indvarsles hermed kredsens ordinære generalforsamling

 

Kredsgeneralforsamlingen afholdes

 

ONSDAG d.  13. marts 2019, kl. 16.30

i Ballerup sognegård, Præstevænget 2A, 2750 Ballerup

 

 

Tilmelding: til ujs@km.dk, senest fredag d. 8.3.2019

af hensyn til fortæring

 

DAGSORDEN:

 

1a) Valg af referent

1b) Valg af stemmetællere

2) Valg af dirigent

3) Godkendelse af dagsorden

4) Kredsformandens beretning

5) Kredsregnskabet forelægges til godkendelse

6) Valg af 3 kandidater (og suppleanter) til kredsbestyrelsen

7) Valg af 2 revisorer (og 1 revisorsuppleant)               

8) Indkomne forslag

    a. Orientering om Erfagrupper.

9) Opstilling af kandidat(er) til landsbestyrelsen.

10) Eventuelt

 

Opstilling af kandidater til kredsbestyrelsen sker - jf kredsvedtægtens § 5, stk. 2 – ved anmeldelse til kredsformanden senest 2 uger før kredsgeneralforsamlingen, dvs. senest onsdag den 27.2.19.

 

Forslag, der ønskes på kredsgeneralforsamlingen, skal jf. kredsvedtægtens § 6, stk. 4 – være kredsformanden i hænde senest tirsdag den 27.2.2019.

 

Endelig dagsorden udsendes senest 1 uge før kredsgeneralforsamlingen.

 

På gensyn til kredsgeneralforsamlingen

Ulla Juul Stummann, kredsformand , ujs@km.dk,  tlf. 45879248 / 60619266

 

 

Københavns Nordvest Kreds

Dagsorden til kredsbestyrelsesmøde onsdag d. 16.1.2019

I Stengård Kirke   kl. 15:00, hos Karen Hoffritz  

  

1. Godkendelse af dagsorden og

og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 6/6 2018

 

2 Generalforsamlingen

 Hvor, hvornår?

Hvem er på valg?

Hvem stiller op?

Valg af dirigent, hvem skal spørges?

Møde før generalforsamlingen?

 

 

 

3. Mærkedage, nye kollegaer, medlemsliste, takkekort mv.    

 Karen S 16/10 UPS!!!

Har vi andre vi har glemt?

 

Nye/udmeldte -medlemsliste ajourføres

(Ulla medbringer nye lister)

 

4. Kommende arrangementer

 

 1. Forslag til temadage mm: Coaching v/ Betina Ulstrup , tilsyn med kirkebøger, ph. D afhandling om navne, Outlook, kurser med nabokredsene, Faderskab v/ Statsforvaltningen, PFA-Pension
 2. ERFA-grupper, ny dato
 3. Ny ERFA-gruppe

  Ledergruppen mødes den 15. januar i Buddinge

  Hvordan er det gået. Håber at høre nyt fra Hanna og Martin inden vores møde.

 

 

5. Kredsformandsmøde i februar

   Har vi noget?

 

6. Datoer for kommende  

    Kredsbestyrelsesmøder

 

 

 

7. Eventuelt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nyhedsmail juli 2018 fra Københavns Nordvest Kreds

Kære alle

En sommerhilsen fra Polarcirklen 66* 33`. Jeg var så heldig min datter købte en bil i Oslo, som jeg fik lov til at hjælpe med at køre til Tromsø, hvor hun bor og arbejder som sygeplejerske.

Det var tre hård dage, men en utrolig flot køre tur. Vi tog os tid til at stoppe ved Polarcirklen.

Håber I alle har haft eller får en rigtig god ferie.

Kommende datoer:

 

Tirsdag den 21. august                ERFA-møde i Ballerup Kirke kl. 14.30 – 16.30 Tilmelding senest 17. august til Lise Esnau Johansen, ljoh@KM.DK (jeg, Ulla, er på ferie til den 19. august)

 

Onsdag den 3. oktober                Fagligt møde kl. 14.30 – 16.30 i Lundtofte Sognegård. Kursus i egen tilsyn med kirkebøger og arkivering i forbindelse med personregistering iht. dataforordningen. Fuldmægtig Elisabeth Pedersen, fra Kirkeministeriet, kommer og underviser os. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål. I må gerne tage jeres KBF´er med. Pris: 150 kr. for medlemmer 200 kr. for ikke medlemmer af Danmarks Kordegneforening. (KBF´er 150 kr.)            Sted:  Lundtofte Sognegård, Lundtofte Kirkevej 3, 2800 Kongens Lyngby. Tilmelding seneste 27. september til Karen Hoffritz eller Ulla Juul Stummann, kani@km.dk eller ujs@km.dk Medlemmer fra Nordsjællands Kreds og Københavns Vestegns kreds inviteres med til mødet.

 

Det er foreløbig de to arrangementer, vi har planlagt inden jul.

Jeg regner med vi skal have endnu et ERFA-møde inden jul. Dato og sted bliver aftalt den 21.august, på ERFA-mødet.

I forbindelse med vores generalforsamling, i februar eller marts måned, vil vi prøve at få en fra PFA ud, og fortælle om pensionsordning, helbredssikring m.m. Jeg har fået at vide, af mine formands kollegaer, at det er meget interessant, det de kan fortælle. Nærmer besked følger.

Vi håber at se mange af jer til møderne

I er ALTID velkomne med forslag og ideer til kredsbestyrelsen bare ring eller skriv til os.

Formand Ulla Juul Stummann, Lundtofte Kirke, 45879248, ujs@km.dk

Næstformand Lise Esnau Johansen, Ballerup Kirke, 30730012, ljoh@km.dk

Kasserer Jens Larsen, 50465900, jens-l@fdf.dk

Sekretær og tillidsmand Karen Henriksen, Ordrup Kirke, 39636505, kahe@km.dk

Sekretær og suppleant Karen Hoffritz, Stengård Kirke, 44986006 kani@km.dk

Medlem Bente Torp, Sorgenfri Kirke, 45852372, bgu@km.dk

Medlem Karen Sønderskov, Pt. Ledig, 40825612, karensonderskov@gmail.com

Suppleant Ole Tophøj, Buddinge Kirke.39696566, olto@km.dk

 

Mange hilsener

Bestyrelsen for Københavns Nordvest Kreds

Ulla Juul Stummann


 

Københavns Nordvest Kreds

Referat til kredsbestyrelsesmøde onsdag d. 6.6.2018

I Stengård Kirke   kl. 15:00, hos Karen Hoffritz    

1. Godkendelse af dagsorden og

og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 18/4 2018

Afbud fra Bente, Karen Henriksen, Jens og Ole

Referatet blev godkendt.

2. Referat af mødet med kredsformænd og hovedbestyrelsen på Nyborgstrand den 30.05.2018  

 

 

Det blev taget til efterretning.

3. Hjemmeside/Nyhedsbrev og sekretær fremover

Er det stadig Bente eller er der en anden der vil overtage?

 

Lise vil gerne fortsætte med hjemmesiden

Karen Hen og Karen Hof deler sekretærposten mellem sig.

Bente spørges om hun vil fortsætte med Nyhedsbrevet

4. Mærkedage, nye kollegaer, medlemsliste, takkekort mv.    

Karen S 24/7  , Karen S 24/7

 

Nye/udmeldte -medlemsliste ajourføres

(Ulla medbringer nye lister)

Der var intet til dette punkt

5. Kommende arrangementer

 

 1. Forslag til temadage mm: Coaching v/ Betina Ulstrup , tilsyn med kirkebøger, ph. D afhandling om navne, Outlook, kurser med nabokredsene, Faderskab v/ Statsforvaltningen, PFA-Pension
 2. ERFA-grupper, ny dato

 

 • Erfa møde ved Lise i Ballerup tirs. d. 21/8, kl. 14.30 -16.30.
 •  Næste Erfa møde planlægges her.
 • Eftermiddagskursus i egen tilsyn med kirkebøger, arkivering iht. dataforordning mm. Dato kommer senere – I starten af oktober. Ulla finder undervisningssted
 • Excel – måske i januar – Karen undersøger.
 • PFA kobles på generalforsamlingen.

 

6. Datoer for kommende  

    Kredsbestyrelsesmøder

 

Næste møde afholdes i forlængelse af næste erfa møde.

                                                     

7.  Eventuelt

Intet

 

 

 

 


                                                              


 

Københavns Nordvest Kreds

Referat af kredsbestyrelsesmøde onsdag den 18.4.2018

I Stengård Kirke   kl. 17:00, hos Karen Hoffritz    

 

1. Godkendelse af dagsorden og

 

 og godkendelse af referat fra generalforsamling 28/2 2018

1. Dagsorden og referat godkendt

Referent: Karen

 

2. Referat af mødet med kredsformænd og hovedbestyrelsen i Vejle den 27.2.2018  

 

 

2. Referatet blev taget til efterretning

3. Hjemmeside/Nyhedsbrev fremover

Er det stadig Bente eller er der en anden der vil overtage?

 

3. Kredsen har fået en mailadresse:

kbh-nordvest@kordegn.dk

Lise opretter e mail medlemsliste og bestyrelses liste

Bente fortsætter med nyhedsbrevet

4. Mærkedage, nye kollegaer, medlemsliste, takkekort mv.    

 

Nye/udmeldte -medlemsliste ajourføres

4. Karen S 24/7 og Karen,Ordrup 16/10 fylder 60 år

 

 

5. kommende arrangementer

 

 1. Planlægning af kredsaften Nyborg Strand den 15.5.17 og andagt torsdag morgen.

 

 1. Forslag til temadage mm: Coaching v/ Betina Ulstrup , tilsyn med kirkebøger, ph. D afhandling om navne, Outlook, kurser med nabokredsene, Faderskab v/ Statsforvaltningen
 2. ERFA-grupper

 

5. Planlægges på næste bestyrelsesmøde

 

a. Præsentationsrunde, Orientering om bestyrelsesarbejde og tillidsmandsarbejdet.

Kursus ønsker.

Andagt laves af Ulla

 

b. Udskydes

c. Der er interesse for en ledergruppe

 

6. Hvis strejke/lockout, hvad gør vi?

6. Intet til dette punkt

7. Datoer for kommende  

    Kredsbestyrelsesmøder

 

7. Onsdag den 6. juni, kl. 15 i Stengård kirke

 

 

 

8.  Eventuelt

8. Intet til dette punkt

     

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

ERFA-møde blev afholdt onsdag den 18. april 2018.

Referat af Generalforsamling i Københavns Nordvest kreds

den 28. februar 2018.                                               

Dagsorden:

1a) Valg af referent.

Bente Torp, Sorgenfri Kirke blev valgt

1b) Valg af stemmetællere

Ole Tophøj, Buddige Kirke og Karen Hoffritz, Stengård Kirke blev valgt.

2) Valg af dirigent

Martin Juhl, Søborg Kirke blev valgt. Martin konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

3) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

4)  Kredsformandens beretning

Ulla Juul Stummann, Lundtofte Kirke fremlagde mundligt beretningen. Den skriftlige beretning vedlægges dette referat.

5) Kredsregnskabet forelægges til godkendelse

Jens Larsen fremlagde regnskabet, og regnskabet blev godkendt.

6) Valg af 2 kandidater (og suppleanter) til Kredsbestyrelsen

Lise Esnau Johansen, Ballerup Kirke og Ulla Juul Stummann, Lundtofte Kirke blev genvalgt til bestyrelsen.

Ole Tophøj, Buddige Kirke og Karen Hoffritz, Stengårds Kirke blev valgt til suppleanter.

7) Valg af 2 revisorer (og 1 revisorsuppleant)

Martin Juhl, Søborg Kirke og Svend Brøsted, Søborg Kirke blev genvalgt som revisorer.

Kristina Christensen, Søborgmagle Kirke blev genvalgt som revisorsuppleant.

8) Indkomne forslag

a. Sammenlægning med Vestegns kreds og Københavns Nordvest kreds eller tættere samarbejde?

Kredsbestyrelsen fremlægger spørgsmålet om en eventuel sammenlægning af de 3 kredse til 1 kreds. Spørgsmålet blev drøftet og generalforsamlingen besluttede enstemmig, at man ikke ønsker en sammenlægning. Derimod ønsker man gerne at styrke samarbejdet med de 2 andre kredse omkring faglige møder og kurser.

9) Opstilling af kandidat(er) til landsbestyrelsen

Karen Hoffritz, Stengårds Kirke er villig til at opstille til landsbestyrelsen. Tak til Karen.

10) Eventuelt

Onsdag den 21. marts 2018, kl. 15. Møde i Søborg Kirke vedr. varslet strejke.

Onsdag den 18. april 2018, kl. 15. Erfa-møde i Stengårds Kirke.

 

Sorgenfri, den 5. marts 2018

Bente Torp

 

 

 

Københavns Nordvest kreds

 

    

GENERALFORSAMLING

Kredsgeneralforsamlingen afholdes

ONSDAG d. 28. februar 2018, kl. 16.00

i Gl. Holte Sognegård, Kohavevej 81, 2950 Vedbæk

DAGSORDEN:

1a) Valg af referent

1b) Valg af stemmetællere

2) Valg af dirigent

3) Godkendelse af dagsorden

4) Kredsformandens beretning

5) Kredsregnskabet forelægges til godkendelse

6) Valg af 2 kandidater (og suppleanter) til kredsbestyrelsen

På valg er: Lise Esnau Johansen

Ulla Juul Stummann

Ole Tophøj (Suppleant)

Alle modtager genvalg

7) Valg af 2 revisorer (og 1 revisorsuppleant)

8) Indkomne forslag

a. Sammenlægning med Vestegns kreds og Københavns Nordvest kreds eller tættere samarbejde?

9) Opstilling af kandidat(er) til landsbestyrelsen.

10) Eventuelt

På gensyn til kredsgeneralforsamlingen

Ulla Juul Stummann,

kredsformand , ujs@km.dk, tlf. 45879248 / 60619266

 

 

 

Københavns Nordvest kreds

 

Årsberetning 2017/2018

Kredsbestyrelsen

Der har siden sidste års generalforsamling den 7. 3. 2017 i Ballerup, været afholdt i alt 4 møder i kredsbestyrelsen. Møderne har - som der er god tradition for - været holdt på skift hos medlemmer. Bestyrelsen består af Karen Henriksen, Lise Esnau Johansen, Karen Sønderskov, Bente Torp, Ole Tophøj og mig. Jens Larsen er vores kasserer. Møderne har været præget af en god og åben debat. Alle i bestyrelsen har beredvilligt påtaget sig de arbejdsopgaver, der har været.

Tak for det gode samarbejde.

Den 11.10.17, efter Tillidsmandsvalget, blev der holdt fælles bestyrelsesmøde med Københavns Vestegns kreds. Her drøftede vi fremtidigt samarbejde / evt. sammenlægning.

Kredsbestyrelsen vil meget gerne, om I vil tænke over hvordan fremtiden skal være i vores kreds.

Skal vi lægges sammen eller skal vi forblive 2 kredse og have et tættere samarbejde? 

Næste fælles bestyrelsesmøde er den 4. 4.18.

Arrangementer

Der har siden sidste års generalforsamling været afholdt følgende arrangementer:

Kredsaften på Nyborg Strand ifm. Landskurset den 15. 5. 17.

Erfa-møder i løbet af året rundt om i provstierne.

Møde med Udlændingestyrelsen i Lundtofte den 18.1.17 sammen med Nordsjællandskredsen

Møde med formanden for Danmarks kordegneforening Henrik Kristoffersen den 11.10.17 i Lindehøj Kirke.

Møde med Ejnar Kudsk den 15.11.17 i Stengård Kirke, hvor vi fik en grundig gennemgang af vores overenskomst.

Begge møder blev holdt sammen med Vestegnskredsen og Nordsjællandskredsen.

Den 12.1.18 i Geels kirkesal, holdt vi først ERFA-møde om person 3.0.

Kl. 18.00 spiste vi sammen med Hovedbestyrelsen, hvorefter vi blev orienteret om bestyrelses arbejde. En rigtig god aften, hvor mange af os fik svar på nogle spørgsmål.  

Kredsbestyrelsen har deltaget i receptioner i det forløbne år ifm. fødselsdage, jubilæer, afsked etc.

Hovedbestyrelsen

De afholdes årligt tre møder mellem landets ti kredsformænd og hovedbestyrelsen, hvoraf det ene blev afholdt ifm. Landskurset den 15. 5.17. På møderne orienterer kredsformændene om, hvad der sker i kredsene af faglige og sociale arrangementer. Hovedbestyrelsen orienterer om deres arbejde/visioner.

Formanden har, ud over mødet på Nyborg Strand, deltaget i møder i Vejle den 27.9.17 samt

den 27.2.18 med kredsformændene og hovedbestyrelsen.

Tillidsrepræsentanter

I forbindelse med mødet med formanden den 11.10.17, blev der afholdt tillidsmandsvalg for Helsingør Stift.

Gunna Sørensen, Risbjerg Sogn, Hvidovre 

Søren Munkholm, Vestervang Sogn, Helsingør 

Ole Steenberg, Oppe Sundby og Snostrup Sogne, Frederikssund 

Karen Henriksen, Ordrup Sogn, Gentofte

Vi skal have 5, så lige nu mangler vi en tillidsrepræsentant.

Mentorer

I kredsen er to mentorer. Regnskab: Flemming, kordegn i Nærum og Personregistrering: Greta Vidalis, kordegn i Vedbæk,

Folkekirkens Uddannelsesambassadører

Vi har fået 5 Uddannelsesambassadører, som gerne vil kontaktes, hvis du gerne vil høre mere om muligheder for videreuddannelse inde for Folkekirken.

I kan se deres mailadresser på Kordegneforeningens hjemmeside.

Fremtid

Vi har nogle hængepartier vedr. Erfagrupper. Det er lykkedes at få en startet for regnskabsførere. Det er ikke helt lykkes for en pr- eller dagligledergruppe. Vi håber på det kan lykkes inden sommer.

Vi har indledt tættere samarbejde med Københavns Vestegns Kreds, og næste fælles bestyrelsesmøde er 4. 4.18. Derfor vil vi i bestyrelsen gerne endnu engang drøfte sammenlægning eller tættere samarbejde, så vi ved hvor vi står til dette møde.

Til slut tak til alle der hjalp med vores arrangementer. Tak til jer der mødte op og deltog, tak til dem der har lagt lokaler til. Tak til bestyrelsen for godt samarbejde. Tak for jeres bidrag til bestyrelsesarbejdet på hver jeres måde.

Nordhavn 19. 2. 2018

Ulla Juul Stummann

Formand for Københavns Nordvest kreds.

           


Billedresultat for efterårNyhedsmail fra Københavns Nordvest Kreds

Kære alle

En sommer med blandet vejr er for længst slut og efteråret i fuld gang. Vi håber, at I alle har haft en god sommer og er friske til efterårets aktiviteter. Se herunder hvilke møder kredsbestyrelsen byder på.

Kommende datoer:

Onsdag den 11. oktober              

Orienterings og debatmøde med Henrik Christoffersen, formand for Danmarks Kordegneforening & Tillidsmandsvalg.

Møde og valg afholdes i samarbejde med Nordsjællands Kreds og Københavns Vestegns Kreds.Tidspunkt: kl. 15.00 - 17.00  Sted: Lindehøj Kirke, Tvedevangen 175, 2730 Herlev. Pris: 30 kr. Tilmelding senest 10. oktober til Ulla Juul Stummann, UJS@KM.DK 

 

Onsdag den 15. november          

Fagligt møde kl. 15.00 – 17.00 med drop ind kaffe/te fra kl. 14.30. Vores kollega Ejnar Kudsk fra Danmarks Kordegneforeings bestyrelsen kommer med uddybende gennemgang af vores overenskomst herunder rammetid, rådighedstid, ansatte uden kirketjeneste, søgnehelligdage osv. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmå

Sted:  Stengård Kirke, Triumfvej 2, 2800 Kongens Lyngby. Pris:50 kr. Tilmelding seneste 14. november til Bente Torp, BGU@km.dk     Medlemmer fra Nordsjællands Kreds og Københavns Vestegns kreds inviteres med til mødet.

 

Mandag den 15. januar                

Kordegneforeningens bestyrelse besøger Københavns Nordvest Kreds. Vi begynder med spisning kl. 18.00 i Geels kirkesal. Nærmere info følger.

 

Onsdag den 24. januar                 

ERFA-møde. Nærmere info følger.

Vi håber, at se mange af jer til møderne. 

I er ALTID velkomne med forslag og ideer til kredsbestyrelsen bare ring eller skriv til os.

 

Formand Ulla Juul Stummann, Lundtofte Kirke,  45879248,  ujs@km.dk

Sekretær Bente Torp, Sorgenfri Kirke, 45852372,  bgu@km.dk

Kasserer Jens Larsen,  50465900,  jens-l@fdf.dk

Medlem og tillidsmand Karen Henriksen, Ordrup Kirke, 39636505, kahe@km.dk

Medlem Lise Esnau Johansen, Ballerup Kirke,  30730012,  ljoh@km.dk

Medlem Karen Sønderskov, Pt. Ledig,  40825612, karensonderskov@gmail.com

Suppleant Ole Tophøj, Buddinge Kirke. 39696566,olto@km.dk

Mange hilsener Bestyrelsen for Københavns Nordvest Kreds

v/ Bente Torp

                                                            

Nyhedsmail fra Københavns Nordvest Kreds

Kære alle

Sommermail til alle medlemmer med lidt info om kommende datoer.

Åben have hos Anders og Bente

Hvis nogle har lyst og tid, så holder vi åben have 2 søndage via Haveselskabet:

Søndag den 30. juli og søndag den 6. august – begge dage kl. 14 – 17, alle er velkomne.

Hvis vejret er godt serveres der kaffe/te og kage i haven.Vel mødt på Kulsviervej 92 A, 2800 Kongens Lyngby. Venlig hilsen Anders og Bente Torp Gundersen

 

På ERFA-mødet den 6. juni drøftede deltagerene ønsker og behov for ERFA-grupper med særligt indhold, f.eks. en ERFA-grupper for regnskab, hospitalssogne, dagligleder, PR osv.

Umiddelbart fornemmede kredsbestyrelsen, at der er interesse for en ERFA-gruppe med henblik på regnskab og budget og en ERFA-gruppe med henblik for PR.

De der er interesserede kan finde sammen og aftale en dato samt et sted, hvor mødet kan afholdes, samt gerne en tovholder.

Indbydelsen kan sendes til Ulla Stummann ujs@km.dk, som herefter videresender den til alle kredens medlemmer.

Kommende datoer:

20. august 2017, kl. 11.00           Afskedsgudstjeneste i Lindehøj Kirke for Susanne Kjærby, Lindehøj Kirke, som går på pension. Alle er meget velkomne til at deltage i arrangementet.

13. september 2017, kl. 14.30     Erfa-møde i Nærum Sognegård. Mere info følger.       

Efteråret 2017                              Der skal være tillidsmandsvalg. Bestyrelsen har planer om at afvikle valget i samarbejde med Nordsjællandskredsen og Vestegnens Kreds. Og der arbejdes tillige på at afholde et tema-møde i forbindelse med tillidsmandsvalget.                              

Vi arbejder på at tema-mødet bliver en uddybende gennemgang af vores overenskomst herunder rammetid, rådighedstid, ansætte uden kirketjeneste, søgnehelligdage osv. Mere information følger.

I er ALTID velkomne med forslag og ideer til kredsbestyrelsen bare ring eller skriv til os.

Vi forventer at udsende en nyhedsmail igen efter sommerferien.

Vi ønsker jer alle en dejlig varm sommer.

Mange hilsener

Bestyrelsen for Københavns Nordvest Kreds

Bente Torp   

                                          

 

 

Nyhedsmail fra Københavns Nordvest Kreds

Forårsmail til alle medlemmer med lidt info og kommende datoer.

Efter kredsens generalforsamling den 7. marts 2017 består den nye bestyrelse af

Ulla Juul Stummann, Lundtofte Kirke                       ujs@km.dk

Bente Torp, Sorgenfri Kirke                                      bgu@km.dk

Karen Henriksen, Ordrup Kirke                                kahe@km.dk

Lise Esnau Johansen, Ballerup Kirke                       ljoh@km.dk

Karen Sønderskov, pt. Ansgarkirken                        kas@km.dk

Jens Larsen                                                               jens-l@fdf.dk

Herudover

Supplant Ole Tophøj, Buddinge Kirke                       olto@km.dk

 

På bestyrelsens møde den 29. marts 2017 konstituerede bestyrelsensig således:

Formand      Ulla Juul Stummann

Sekretær      Bente Torp

Kasserer      Jens Larsen

 

Posten som næstformand udskydes til næste bestyrelsesmøde, da der kun var få deltagere til bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen har besluttet, at bestyrelsesmedlemmerne skiftes til at være tovholder for afvikling af arrangementer og øvrige opgaver.

Og samtidig vil bestyrelsen skiftes til at deltage i kredsformandsmøder samt møder med landsforeningen i Vejle.

 

Kommende datoer:

2. april 2017, kl. 10          Afskedsgudstjeneste og efterfølgende reception for Eva Mølgaard i Herlev Kirke. Kredsbestyrelsen har indkøbt afskedsgave til Eva, som tidligere har været mangeårigt kredsbestyrelsesmedlem. Fra bestyrelsen deltager Ulla Juul Stummann og Bente Torp.

15. maj 2017                     Kredsaften på Nyborg Strand i forbindelse med landskurset. Bestyrelsen glæder sig til at se jer alle både på landskurset og til kredsaftnen.

6. juni 2017, kl. 14.30      ERFA-møde i Sorgenfri Kirke. Tænk gerne over emner, som vil være gavnlige at drøfte. Forslag til emner sendes til Bente, BGU@km.dk . Invitation udsendes senere.

Efteråret 2017                  Der skal være tillidsmandsvalg. Bestyrelsen har planer om at afvikle valget i samarbejde med Nordsjællandskredsen og Vestegnens Kreds. Og der arbejdes tillige på at afholde et tema-møde i forbindelse med tillidsmandsvalget. Det får I meget mere information om senere.

I er ALTID velkomne med forslag og ideer til kredsbestyrelsen bare ring eller skriv til os.

Vi ønsker jer alle et glædelig forår og på gensyn i Nyborg til Landskursus.

Mange hilsener

Bestyrelsen for Københavns Nordvest Kreds, Bente Torp

 


  

GENERALFORSAMLING

Kredsgeneralforsamlingen afholdes

TIRSDAG d.  7. marts 2017, kl. 19.00

i Ballerup Sognegård, Præstevænget 2 A, Ballerup  

DAGSORDEN:

1a) Valg af referent

1b) Valg af stemmetællere

2) Valg af dirigent

3) Godkendelse af dagsorden

4) Kredsformandens beretning

5) Kredsregnskabet forelægges til godkendelse

6) Valg af 3 kandidater (og suppleanter) til kredsbestyrelsen

                      På valg er:     Anne Marie Laustsen (opstiller ikke)

                                            Karen Henriksen

                                            Bente Torp

                                           

                                            Har pt. ingen suppleanter  

7) Valg af 2 revisorer (og 1 revisorsuppleant)               

8) Indkomne forslag

9) Opstilling af kandidat(er) til landsbestyrelsen.

10) Eventuelt

På gensyn til kredsgeneralforsamlingen

Anne Marie Laustsen, kredsformand, amla@km.dk, tlf. 41728451/24840468

 

Årsberetning 2016/2017

Kredsbestyrelsen

Der har siden sidste års generalforsamling den 10.2.2016 i Nærum været afholdt i alt 4 møder i kredsbestyrelsen. Møderne har - som der er god tradition for - været holdt på skift hos medlemmer. Bestyrelsen består af Karen Henriksen, Lise Esnau Johansen, Karen Sønderskov, Bente Torp, Ulla Stummann og mig. Jens Larsen er vores kasserer. Møderne har været præget af en god og åben debat. Alle i bestyrelsen har beredvilligt påtaget sig de arbejdsopgaver, der har været.

Tak for det gode samarbejde.

Arrangementer

Der har siden sidste års generalforsamling været afholdt følgende arrangementer:

Kredsaften på Nyborg strand ifm. landskurset den 25.4. 2016.

Erfa-møder i løbet af året rundt om i provstierne.

Besøg på Ballerup Krematorium den 29.11.16

Møde med Udlændingestyrelsen i Lundtofte den 18.1 .17 sammen med Nordsjællandskredsen-

Møde med provsten fra Glostrup Provsti i Strandmarkskirken den 25.1.17 sammen med Vestegnskredsen og Nordsjællandskredsen.

Formanden har holdt et par møder med formand fra Vestegns kredsen og fra Nordsjællandskredsen om muligt samarbejde.

Kredsbestyrelsen har deltaget i receptioner i det forløbne år ifm. fødselsdage, jubilæer, afsked etc.

Hovedbestyrelsen

De afholdes årligt tre møder mellem landets ti kredsformænd og hovedbestyrelsen, hvoraf det ene blev afholdt ifm. landskurset den 25.4.16. På møderne orienterer kredsformændene om, hvad der sker i kredsene af faglige og sociale arrangementer. Hovedbestyrelsen orienterer om deres arbejde/visioner.

Formanden har deltaget i møder i Vejle den 27.9 med kredsformændene hovedbestyrelsen. Kredsen måtte desværre melde afbud til mødet den 21.2.17.

Formanden har deltaget i Visionsdag i Vejle den 24.11,16 for alle kredsformænd, bestyrelse og ansatte.

Tillidsrepræsentanter

Tillidsrepræsentanterne er valgt for en to-årig periode, der udløber 31.12.17. Der skal afholdes valg i efteråret. Kredsen deler tillidsrepræsentanter med Vestegnens kreds og Nordsjællands kreds. Vi har i alt 5 tillidsrepræsentanter. På foreningens hjemmeside kan man se, hvem de fem er.

Mentorer

I kredsen er to mentorer. Regnskab: Flemming, kordegn i Nærum og Personregistrering: Greta Vidalis, kordegn i Vedbæk,

Fremtid

I det kommende år skal der bydes velkommen til mindst et nyt medlem af bestyrelsen. Jeg kan kun opfordre til, at lade jer opstille og være med til at præge bestyrelsens arbejde. Hvilke forventninger har medlemmerne til kredsbestyrelsens arbejde? Kom frem med jeres ønsker! Og overvej om I som kordegne overhovedet har brug for Københavns Nordvestkreds?

Til slut tak til alle der hjalp med vores arrangementer. Tak til jer der mødte op og deltog, tak til dem der har lagt lokaler til. Tak til bestyrelsen for godt samarbejde. Tak for jeres bidrag til bestyrelsesarbejdet på hver jeres måde.

Frederiksværk, den 27.2.2017

Anne Marie Laustsen

Formand for Københavns Nordvest kreds.

 

         

Har du noget, du ønsker bestyrelsen drøfter på et kommende møde, er du altid velkommen til at kontakte os.

 

 

Referat af kredsbestyrelsesmøde 18. november 2015 i Ordrup

Tilstede: Anne Marie Laustsen, Ulla Juul Stummann, Karen Henriksen, afbud: Kirsten Ejlerskov.

1: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

 2: Orientering om Visionsmøde 2 for alle kredsformænd, hovedbestyrelse og ansatte 23.11.2015 i Vejle

1. Profilering

2. Kordegnens rolle

3. Mere synlighed

4. Netværk og uddannelse

Materialet fra første visionsmøde er sendt ud til bestyrelsens medlemmer, som opfordres itl at komme med input til det.

Anne Marie deltager i visionsmøde 2. Der er et godt samarbejde mellem kredsformænd og hovedbestyrelse.

3: Erfamøder, erfaringer.

Erfagruppen i Ballerup-Furesø provsti er nedlagt på grund af manglende tilslutning. Det er en god idé med lidt mere struktur på erfamøderne, f.eks. ved opdeling i grupper, hvis der er deltagere nok.

Næste erfa-møde er i Nærum d. 10.02. kl. 14.30

4. Hjemmeside/Nyhedsbrev fremover

4. Karen er så småt gået i gang med hjemmesiden. Der kommer et nyhedsbrev om generalforsamlingen.

5. Mærkedage, nye kolleger, medlemsliste m.m.

Nye/udmeldte - medlemsliste ajourføres. Velkomst nye kolleger - Ny kordegns i Ballerup 1.11.15. Velkomstbrev - forslag på Kredsformandsmødet

5.Velkommen til Lise Esnau Johansen i Ballerup. Vi samler op på medlemslisten. Anne Marie kontakter Krista.

Der er et velkonstbrev på vej. Det bliver lagt op på hjemmesiden.

6. Afholdte og kommende arrangementer

 1. Planlægninng af Nytårskur den 8.1.16
 2. Samarbejde med andre kredse – ideer til kommende arrangementer, besøg
 3. Evaluering af Fyraftensmøde den 21.10.15 i Stavnsholtkirken sammen med Vestkredsen og Nordsjællandskredsen : PersonSag  - Personregistrering- og hvad deraf følger v/ Anders Skovsted og Elisabeth Pedersen –
 4. Resultatat af TR-valg den 21.10
 5. Regnskab  for den 21.10.15
 6. Forslag til temadage mm: tilsyn med kirkebøger, besøg af formanden, besøg i Udlændingestyrelsen, evt andre steder.
 7. a.  Nytårskuren aflyses på grund af lokalemangel

  b. + f. Vi vil gerne have Henrik Christoffersen til at komme at fortælle. AMLA kontakter Henrik på mandag.

  Forslag til Nordsjællandskreds: Besøg på udlændingeservice? Verificering af udlændinge? Besøg af underviser fra Landsforeningen om DAP? Besøg på krematorium?

  Besøget på Funebariet blev aflyst på grund af manglende tilslutning.

  c. Fyraftensmødet fungerede godt, godt tidspunkt, god tilslutning. Kan gentages en anden gang.

  e. Økonomien hænger sammen.

  d. Der er valgt 5 tillidsmænd i Stiftet

7. Mentorordning , praktikpladser,

    gensidig  vikardækning

    Mentorer der har meldt sig: Greta, Flemming

7.  Greta og Flemming er indtrådt som mentorer.

Hovedbestyrelsen arbejder videre med ”gensidig vikarforpligtelse.

8. Datoer for kommende krdsbestyrelsesmøder, kredsaften på Nyborg Strand, Årskursus.

8. Næste Kredsbestyrelsesmøde er d. 13. januar i Ordrup. Generalforsamlingen vil blive forsøgt afholdt i forlængelse af erfamødet d. 10. februar. Anne Marie kontakter Flemming for at høre om det er ok.

9. Evt.

9.Vi vil gerne have nye medlemmer til bestyrelsen