Cirkulære om opslag af stillinger
Stillingsopslag, der ønskes bragt på hjemmesiden sendes som en wordfil til dk@kordegn.dk

Prisen for at få et stillingsopslag lagt på foreningens hjemmeside er 4.000 kr. inkl moms.
Såfremt menighedsrådet vælger ikke at annoncere hos Danmarks Kordegneforening koster gennemlæsning/korrektur et honorar på 2.500 kr. inkl. moms.

Foreningens medlemmer adviseres via Facebook og nyhedsbreve. 

                                          

Sct. Nicolai Kirke, Svendborg Kommune

​Ansøgningsfrist 29. maj 2019 kl. 18.00                                                Læs her