Når man ansættes som kordegn skal man have gennemført den obligatoriske uddannelse for kirkefunktionærer. Har man ikke uddannelsen ved ansættelsen er det ansættende menighedsråd forpligtet på, at uddannelsen gennemføres inden for 2 år.

Hvis kerneopgaven med personregistrering er en del af stillingen skal kurset "Personregistrering" gennemføres inden der kan gives adgang til systemet.

På hjemmesiden Folkekirkenspersonale findes en oversigt over de fag der skal tages - afhængig af, hvilke arbejdsopgaver der skal varetages.


Uddannelses  ambassadører  

I samarbejde med Folkekirkens Brancheudvalg er der oprette et korps af uddannelsesambassadører, der kan være den enkelte og menighedsrådet behjælpelig med spørgsmål til uddannelse. I menuen til venstre kan du læse mere om ambassadørerne.


Kompetencefonden

Via kirkeministeriet har den enkelte kordegn - én gang om året - mulighed for at søge Kompetencefonden om midler til efteruddannelse. Eneste krav er, at der ved den årlige MUS-samtale er udarbejdet en uddannelsesplan, som insendes sammen med ansøgningen. Du kan læse mere om kompetencefonden via menuen til venstre.