Generalforsamling 2020

Der indkaldes herved til generalforsamling i Danmarks Kordegneforening

mandag den 5. oktober 2020 kl. 20.00 - på Hotel Nyborg Strand

Dagsorden ifølge vedtægterne og i henhold til tidligere indkaldelse.

Opmærksomheden henledes på følgende:

Der skal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og mindst 2 suppleanter (§ 7 stk. 4 og stk. 8).

På valg til bestyrelsen er: Morten Andersen Krogh, Alex Harttung, Karen Hoffritz, Henrik Højen.


Endelig dagsorden med navne på opstillede kandidater og indkomne forslag er tilsendt

hvert enkelt medlem, så den var medlemmerne i hænde senest tirsdag den 28. april 2020 (§ 7 stk. 4).
 

Dagsorden og kandidater kan ses på hjemmesiden under menupunktet Landskursus/generalforsamling.
 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen