PFA indbyder til en aften om sundhed

Som medlem af Danmarks Kordegneforening bliver du nu inviteret til et hyggeligt og lærerigt fyraftensmøde med PFA Pension, der i samarbejde med Præsteforeningen, DOKS, Danmarks Kordegneforening og Organistforeningen afholder et gratis sensommerarrangement fem steder over hele landet.

Kom med til et utraditionelt informationsmøde om pension, hvor du som deltager kommer rundt i forskellige workshops. Her er der mulighed for at tale med en pensionsrådgiver fra PFA, og har du lyst, kan du blandt andet også modtage massage og zoneterapi. Der bliver også mulighed for at hilse på repræsentatner fra de faglige organistioner. I forlængelse af disse workshops vil der være oplæg om ”det grænseløse arbejdsliv”, og aftenen slutter med halvanden time til ”spisning og organiseret networking”.

”Mental balance, fysisk trivsel og sunde digitale vaner. Det er tre vigtige områder, der optager rigtig mange, og derfor inviterer PFA dig til en aften i sundhedens tegn. Kom og hør om vores indsatser, og hvad du selv kan gøre for at holde dig sund og rask,” lyder opfordringen fra PFA.

Arrangementet afholdes kl. 17.00-21.15 i Aarhus den 28. august, i Aalborg den 29. august, i Kolding den 3. september, i Odense den 4. september og i København den 5. september. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. Du er velkommen til at tage en kollega/ledsager med – vedkommende skal blot oprette sin egen tilmelding af hensyn til forplejning,

Find nærmere informationer om adresser, program og tilmelding på www.tilmeld.dk/SundhedogPFA    

Læs om dine medlemsfordele på www.kordegn.dk/page/286/bliv-medlem


MAGTDEBAT I FOLKEKIRKEN?

Under denne lidt besynderlige overskrift har kirke.dk valgt at placere debatten om Landsforeningen af Menighedsråd (LAM) som arbejdsgiverorganisation. Debatten har faktisk været i gang et stykke tid, og både Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) og Præsteforeningen har ytret deres holdning til emnet.

På et fællesmøde mellem alle de folkekirkelige faglige organisationer den 27. juni var emnet også på dagsordenen. De faglige organisationer diskuterede for og imod LAM som arbejdsgiverorganisation og på et tidspunkt var der forslag om en fælles pressemeddelelse.

Her adskilte Danmarks Kordegneforening (DKF) sig fra de øvrige organisationer ved at stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt det var fornuftigt, at de faglige organisationer tog del i debatten om hvem der skal være vores arbejdsgiverorganisation. Umiddelbart må det vel være en forhandling mellem LAM og den nuværende forhandlingsberettigede part, nemlig Kirkeministeriet og Moderniseringsstyrelsen.

DKF’s begrundelse er at vi egentlig mener at den nuværende struktur fuldt ud dækker vores behov i forhold til dialog og forhandling om løn- og ansættelsesforhold for kirkefunktionærer i folkekirken og derfor ikke umiddelbart ser nogen bevæggrund for at ændre på det eksisterende. LAM har udtrykt et ønske og hvorvidt de vil kunne løfte opgaven bedre eller dårligere i forhold til de nuværende forhandlere har vi vel ikke nogen baggrund for at udtale os om. LAM er allerede fornuftigt repræsenteret på arbejdsgiversiden af bordet i ministeriet ved overenskomstforhandlingerne og de har i vore øjne fungeret som en værdig og saglig modpart. Altså en ordning, der sagtens kan fortsætte for vores skyld.

De faglige organisationer er i bund og grund enige om det vækker undren hos os hvorfor LAM tilsyneladende har dette brændende ønske. Vi oplever ikke LAM som en organisation med forståelse og opbakning fra deres medlemmer i dette spørgsmål, hvilket tydeligt kom til udtryk gennem kommentarer og spørgsmål fra de deleregerede på LAM’s seneste årsmøde. Derudover mangler vi nok mere konkrete visioner og tanker i forhold til funktionen og hvordan LAM forventer at løfte opgaven både ressourcemæssigt, fagligt og økonomisk. Hvad mon det er LAM ikke synes der fungerer med den løsning der er nu?

Det var på den baggrund at DKF alligevel valgte at være med i en fælles pressemeddelelse på mødet den 27. juni. Vi vil gerne stille de relevante spørgsmål og udtrykke vores bekymring for om LAM har tænkt tanken som arbejdsgiverorganisation helt til ende?

Kirke.dk valgte at tolke denne bekymring som en ”frygt” og fik efter vores opfattelse drejet debatten ud på et tosset sidespor. Det gjorde vores formand tydeligt kirke.dk opmærksom på – og med dette indlæg forsøger vi derfor at få debatten tilbage på sporet igen.

Vi ”frygter” ingen og slet ikke LAM, som vi gennem årene har haft gode, saglige debatter og drøftelser med. Vi kan være uenige om dette og hint, men generelt har vi et godt samarbejde og oplever en fælles vilje til at skabe gode vilkår for folkekirkens værdier og opgaver.

Hvis kirke.dk ønsker at tolke og mistolke på ord, så melder vi os bare lige så stille ud af den debat. Vi drøfter gerne visioner og drømme for vores fælles folkekirke og også gerne hvordan folkekirkens ansatte kan bidrage til at nå fælles mål, men om det ligefrem kan karakteriseres som en ” Magtdebat i Folkekirken”? – mon dog…

Danmarks Kordegneforenings bestyrelse.


Lønforhandling 2019

I den gældende organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kordegn, sognemedhjælper/kirkekulturmedarbejder eller kirkemusiker fremgår det af bilag 3 - 1.6:
 

1.6. Øvrige forslag om ændret indplacering i lønintervallet kan fremsættes af både menighedsråd og den forhandlingsberettigede organisation. Sådanne forslag skal fremsendes skriftligt (brev eller mail) og ledsages af en begrundelse. Forslag fra organisationen skal være menighedsrådet i hænde senest 15. september

 

Der er godt nok lang tid til 15. september tænker du nok – og det er også rigtig nok, men det er måske nu du skal gøre op med dig selv om det skal være i år du søger dit menighedsråd om en lønregulering. Hvis det er det, så send en ansøgning/anmodning om en lønforhandling af sted til Kordegneforeningen inden 1. august. Lønudvalget har udarbejdet et skema, som du kan bruge. I dette skema er der plads til at skrive dine argumenter for en lønregulering. Dine argumenter er en kæmpe hjælp for foreningens lønudvalg, som bruger dem i vores forhandling med menighedsrådet. Skemaet finder du under Menupunktet "Det faglige hjørne/lønforhandling".

Hvad kunne så være et argument for en lønregulering? Der kan være mange forskellige argumentationer, men de argumentationer lønudvalget ofte ser og bruger er:

  • Gennemført grunduddannelse
  • Gennemført efteruddannelse – som benyttes i arbejdet i sognet (fx ledelse)
  • Nye arbejdsopgaver – fx hjemmeside eller kirkeblad/kommunikation
  • Det er længe siden der sidste er søgt om regulering, hvor der i perioden er opnået større erfaring og tidligere kompetencer er taget i brug.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Lønudvalget


Velkommen til Danmarks Kordegneforenings hjemmeside.

Her kan du finde nyttige oplysninger om de fordele der er ved at være medlem af foreningen, hvad der rør sig indenfor kordegnefaget med hensyn til uddannelse, lønforhold, arbejdsmiljø, samt hvordan du får faglig assistance - hvis det skulle blive være nødvendigt.