Medlemsundersøgelse

De sidste tre uger har der været en spørgeundersøgelse i gang blandt kordegneforeningens medlemmer. Undersøgelsen blev sat i gang med henblik på at kunne danne et billede af hvordan kordegnestanden er sammensat anno 2019 - hvad angår kordegnenes uddannelsesmæssig baggrund og arbejdsopgaver.

Undersøgelsen er nu slut og bearbejdning af de indkomne data er gået i gang. Det er bestyrelsens håb, at kunne nå at få rapport fra undersøgelsen med i det næste nummer af Kordegnenes Blad der udkommer primo december.

Med venlig hilsen

Jennie Schlüter
Formand for kommunikationsudvalget


Regnskabskurser 2020

Planlægning af foreningens kurser i årsregnskabs-afslutning er nu klar.

Kurserne afholdes i uge 5 og 6 i følgende rækkefølge.

27. januar - Torsted Kirke

28. januar - Baunekirke, Herning

29. januar - Hjørring Kirke

31. januar - Støvring Kirke

3. februar - Hannerup Kirke, Fredericia

4. februar - Stengård Kirke

5. februar - Sct. Bendts, Ringsted

7. februar - Brøndbyvester Kirke

Underviser Annie Niebuhr.

Der åbnes op for tilmeldingen her på hjemmesiden tirsdag d. 5. november. 

Med venlig hilsen
Uddannelsesudvalget


Velkommen til Danmarks Kordegneforenings hjemmeside.

Her kan du finde nyttige oplysninger om de fordele der er ved at være medlem af foreningen, hvad der rør sig indenfor kordegnefaget med hensyn til uddannelse, lønforhold, arbejdsmiljø, samt hvordan du får faglig assistance - hvis det skulle blive være nødvendigt.