Kurser i Folkekirkens lønsystem (FLØS)

De længe varslede kurser i brug af FLØS er nu meldt ud. Der vil blive afholdt kurser følgende datoer og steder:

Tirsdag d. 24. september    kl. 17-21        Kattegat Siloen, Silovej, Frederikshavn

Onsdag d. 25. september    kl. 17-21        Stauning Sognegård, Kirkebyvej 65, Skjern

Lørdag den 28. september kl. 10-14        Simon Peters Hus, Islandsvej 4, Kolding

Tirsdag den 1. oktober        kl. 17-21        Ringsted Sognegård, Klostervænget 2A, Ringsted

Onsdag den 2. oktober        kl. 17-21        Slotskirkens Hus, Frederiksværksgade 2B, Hillerød

Onsdag den 2. oktober        kl. 17-21        Sognegården, Stænderpladsen 3, Viborg

Lørdag den 5. oktober         kl. 10-14        Maribo Sognegård, Maribo

Tirsdag den 8. oktober        kl. 17-21        Sankt Knuds Sognegård, Klosterbakken 2, Odense

Tirsdag den 8. oktober        kl. 17-21        Kirkecenter, Kirkebakken 4, Skanderborg

Onsdag den 9. oktober        kl. 17-21        Husum Kirkes mødesal, Korsager Allé 14, Brønshøj

Kursus stederne er placeret, så der bliver afholdt ét kursus i hvert stift. Man må gerne tilmelde sig et kursus i et andet stift, end det man tilhører. Bemærk at der er en begrænsning på max 30 deltagere pr. kursus.

Bemærk at der vil være en egenbetaling for deltagelse på kurset til dækning af løncenterets omkostninger til lokaleleje, forplejning mv.


Velkommen til Danmarks Kordegneforenings hjemmeside.

Her kan du finde nyttige oplysninger om de fordele der er ved at være medlem af foreningen, hvad der rør sig indenfor kordegnefaget med hensyn til uddannelse, lønforhold, arbejdsmiljø, samt hvordan du får faglig assistance - hvis det skulle blive være nødvendigt.