Lønforhandling 2019

I den gældende organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kordegn, sognemedhjælper/kirkekulturmedarbejder eller kirkemusiker fremgår det af bilag 3 - 1.6:
 

1.6. Øvrige forslag om ændret indplacering i lønintervallet kan fremsættes af både menighedsråd og den forhandlingsberettigede organisation. Sådanne forslag skal fremsendes skriftligt (brev eller mail) og ledsages af en begrundelse. Forslag fra organisationen skal være menighedsrådet i hænde senest 15. september

 

Der er godt nok lang tid til 15. september tænker du nok – og det er også rigtig nok, men det er måske nu du skal gøre op med dig selv om det skal være i år du søger dit menighedsråd om en lønregulering. Hvis det er det, så send en ansøgning/anmodning om en lønforhandling af sted til Kordegneforeningen inden 1. august. Lønudvalget har udarbejdet et skema, som du kan bruge. I dette skema er der plads til at skrive dine argumenter for en lønregulering. Dine argumenter er en kæmpe hjælp for foreningens lønudvalg, som bruger dem i vores forhandling med menighedsrådet. Skemaet finder du under Menupunktet "Det faglige hjørne/lønforhandling".

Hvad kunne så være et argument for en lønregulering? Der kan være mange forskellige argumentationer, men de argumentationer lønudvalget ofte ser og bruger er:

  • Gennemført grunduddannelse
  • Gennemført efteruddannelse – som benyttes i arbejdet i sognet (fx ledelse)
  • Nye arbejdsopgaver – fx hjemmeside eller kirkeblad/kommunikation
  • Det er længe siden der sidste er søgt om regulering, hvor der i perioden er opnået større erfaring og tidligere kompetencer er taget i brug.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Lønudvalget


Velkommen til Danmarks Kordegneforenings hjemmeside.

Her kan du finde nyttige oplysninger om de fordele der er ved at være medlem af foreningen, hvad der rør sig indenfor kordegnefaget med hensyn til uddannelse, lønforhold, arbejdsmiljø, samt hvordan du får faglig assistance - hvis det skulle blive være nødvendigt.