Folkekirken er åbnet igen!

Søndag d. 17 maj kl. 23.40 tikkede der mail ind i menighedsrådenes mailbox - fra Kirkeministeriet - med retningslinjer for en forsvarlig genåbning af folkekirken.

Denne mail var længe ventet, ikke mindst af de kordegne, der ikke længere skulle udføre arbejdet hjemmefra, da der måske/måske ikke skulle mødes ind på kirkekontoret mandag morgen.

Det er nu en uge siden. Ud fra de billeder og kommentarer, der er set på forskellige medier, har der været hektisk aktivitet ude i sognene for at møde borgerne på en forsvarlig måde.

Danmarks Kordegneforening deltog forud for genåbningen i et sektorpanel bestående af repræsentanter fra alle folkekirkens instanser. Både repræsentanter fra Kirkeministeriet, fra stifterne, biskopperne, præsterne, kirkemusikskolerne og alle de faglige organisationer. Dette panel havde til opgave at komme med oplæg til retningslinjer for en genåbning af folkekirken, som partilederne skulle drøfte i forbindelse med regeringens beslutningen om, hvem der skulle med i Fase 2 åbningen af Danmark.

Om ca. en uge mødes sektor panelet igen, hvor det blandt andet skal drøftes, hvordan genåbningen er forløbet. Her kunne vi godt bruge nogle input fra jer rundt omkring på kirkekontorerne.

Hvordan er genåbningen foregået hos jer? – både positivt og negativt. Forslag til hvordan det kunne have været gjort anderledes modtages også meget gerne.

Vi samler jeres besvarelser sammen og tager dem med.

Jeres forslag kan sendes til formand Henrik Kristoffersen på hekr@kordegn.dk eller Jennie Schlüter på jts@kordegn.dk – inden tirsdag d. 2. juni.

Med venlig hilsen

Henrik Kristoffersen
Jennie Schlüter

 


Landskursus 2.0 d. 5.- 6.oktober 2020

Sæt kryds i kalenderen mandag d. 5. og tirsdag d. 6. oktober 2020, hvor vi sammen med Kirkeministeriet og Nyborg Strand laver en miniudgave af Landskurset og en generalforsamling.

Vi melder ud, så snart det endelige program er færdigt og vi er klar til at tage imod tilmeldinger.

Med venlig hilsen
Landskursusudvalget